Purpose of Human Life as per Gurbani

Global Sikh Council

ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ 19 /20 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ “ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼” ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੁਝਾਅ
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ👇👇

 1. ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਸਚਿਆਰ” ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ “ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ” (ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ) ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 2.  ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੌਤਿਕਵਾਦ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਿਜ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ।
 3. ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ।ਜਿਵੇਂ
  ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ. ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ,ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ
  ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ/ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
 4. ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੀਊਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

  ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
 5. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਕੌਮ ਰੰਗ, ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਦਾ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ,ਸਭ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹਨ।
 6. ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਗੁਣ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
 7. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਬੇਕ ਬੁਧੀ (ਆਮ ਸਮਝ) ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ
  ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਕੌਣ ਹੈ।
 8. ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ , ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਵੰਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
 9. ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ (ਇੱਛਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਅਤੇ ਹਉਮੈ) ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇ
 10. ਗੁਰੂ/ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ
  ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ।
 11. ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਉਚਾ ਰਹੇਗਾ।


Suggestions Received in Global Sikhi Scholars seminar:
“Purpose of Human Life as per Gurbani” held on July 19/20, 2023.

As per Gurbani, aim of human life is to become “Sachiar” which is same as in to be intune with hukam, align with God, and hence become “Jeevan Mukt” (life free from vices).

 1. Human life is very precious, and one get this only once. It is one’s
  choice to use it for the betterment of the world or just indulge in
  materialism/momentary pleasures.
 2. A human is like a guest in this world because one’s stay on this
  world is limited. Keeping that in mind, as a nice guest, one should
  thank his host for all the attention one receives. Similarly, we
  should thank God in the same way for all the blessings/bounties
  we receive from Him.
 3. It is essential for one to learn appropriate skills to serve the
  Creation if one wishes to earn His happiness.
 4. One should have the courage to speak out against injustice. It is
  part of service to the community.
 5. First and foremost, aim of human being is to treat all other human
  beings as equal, irrespective of their caste, creed, nationality,
  color, sex etc. All are His creation.
 6. One should earn one’s livelihood by honest and fair means and
  share one’s earnings/resources with those in need.
 7. One needs to apply bibeak budhi (common sense) in deciding who
  is actually needy.
 8. One is to continuously analyze one’s actions and work on
  shedding bad habits while adopting good qualities and passing on
  good qualities to others.
 9. One must always be vigilant and remain alert so that one is not
  overpowered by the five vices (Desire, Anger, greed, attachment,
  and Ego).
 10. No one can attain knowledge without the help of a Guru/Teacher.
  Sikhi spiritual teacher is Gurbani. Sikh is to continuously seek
  guidance and purpose of life from Gurbani.
 11. Character building should be part of one’s educational curriculum.
  Truth is higher than everything, but truthful living is still higher.

Share This Post

Quick contact info

Global Sikh Council (GSC) is the voice of the Sikhs worldwide, registered as tax exempt charitable not for profit organization registered in the state of Georgia US. GSC represents the Sikh Community across the globe to various Governmental and non-Governmental entities worldwide.