ਫਰੀਦਾ ਥੀਉ ਪਵਾਹੀ ਦਭੁ ॥
ਜੇ ਸਾਂਈ ਲੋੜਹਿ ਸਭੁ ॥
ਇਕੁ ਛਿਜਹਿ ਬਿਆ ਲਤਾੜੀਅਹਿ ॥
ਤਾਂ ਸਾਈ ਦੈ ਦਰਿ ਵਾੜੀਅਹਿ ॥

 : ਭਗਤ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ
 ਸਲੋਕ  ਅੰਗ ੧੩੭੮ (1378)

ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਭਾਲਦਾ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਹੇ ਦੀ ਦੱਭ/ਘਾਹ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾ।

ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੋੜ ਜਾਂ ਵੱਢ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਬੂਟੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਮਾਣੇ ਨਿੱਕੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹਉਮੇ-ਰਹਿਤ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਉ ਬਣਾ ਲਏਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇਂਗਾ ।


26 ਮਾਰਚ, 1552 : ਗੁਰਿਆਈ – ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 26 ਮਾਰਚ 1552 ਨੂੰ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਰਧ ਉਮਰ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ।

ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ।

ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੁਰ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ।

ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ, 1552 ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।


Quick contact info

Global Sikh Council (GSC) is the voice of the Sikhs worldwide, registered as tax exempt charitable not for profit organization registered in the state of Georgia US. GSC represents the Sikh Community across the globe to various Governmental and non-Governmental entities worldwide.