21 ਜਨਵਰੀ, 1956 : ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ 21 ਜਨਵਰੀ, 1956 ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ (ਚੀਫ-ਮਿਨਿਸਟਰ) ਬਣਿਆ।