ਬੇ ਦਸ ਮਾਹ ਰੁਤੀ ਥਿਤੀ ਵਾਰ ਭਲੇ ॥
ਘੜੀ ਮੂਰਤ ਪਲ ਸਾਚੇ ਆਏ ਸਹਜਿ ਮਿਲੇ ॥

 ਮਹਲਾ ੧ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ
 ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ  ਅੰਗ ੧੧੦੯

ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤਿ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ, ਥਿੱਤਾਂ, ਘੜੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ, ਦਿਨ, ਮਹੂਰਤ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਪਲ ਸੁਖਦਾਈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਸਮੇਂ, ਰੁੱਤ, ਮੌਸਮ, ਮਹੂਰਤ, ਸੰਗ੍ਰਾਂਦ, ਮੱਸਿਆ, ਆਦਿਕ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।

ਕੁਦਰਤਿ ਦੇ ਹੁਕਮ/ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।


Quick contact info

Global Sikh Council (GSC) is the voice of the Sikhs worldwide, registered as tax exempt charitable not for profit organization registered in the state of Georgia US. GSC represents the Sikh Community across the globe to various Governmental and non-Governmental entities worldwide.