ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ (1806); ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ;

1 ਜਨਵਰੀ – ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ

ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਗ੍ਰੈਗਰੀ ਕਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ 364 (ਲੀਪ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 365) ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ‘ਨਵੇਂ ਸਾਲ’ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

1 ਜਨਵਰੀ, 1806 : ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ (ਅਹਿਦਨਾਮਾ) ਹੋਇਆ

ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1806 ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਧੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸਦਕਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਰਾਉ ਹੋਲਕਰ (ਮਰਹੱਟਾ ਆਗੂ) ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਲਕਰ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਕਾਫੀ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਜਮਨਾ ਨੂੰ ਹੱਦ ਮੰਨਿਆ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਇਸ ਸੰਧੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਫ਼ਤਹ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਨ ਮੈਲਕਮ ਨੇ।ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਿੰਮਾ ਲਿਆ ਕੇ ਹੋਲਕਰ ਦੀ ਫੌਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ।

Quick contact info

Global Sikh Council (GSC) is the voice of the Sikhs worldwide, registered as tax exempt charitable not for profit organization registered in the state of Georgia US. GSC represents the Sikh Community across the globe to various Governmental and non-Governmental entities worldwide.